Tạo chuyến tham quan 3D thú vị của riêng bạn khi ngồi trên ghế dài

Roomgram - Nền tảng Roomgram mạnh mẽ cung cấp dịch vụ tự động để tạo tiện ích và chuyến tham quan 3D cho dự án của bạn

You can

main
snapshot market estimates

You can

Tạo một chuyến tham quan ấn tượng về những sự kiện thú vị nhất trong cuộc sống

Tổ chức một chuyến du lịch mà không cần rời khỏi nhà

Cho thuê hoặc bán bất động sản

Sửa chữa

Phát triển doanh nghiệp của bạn

Lấy bất kỳ tiện ích nào và mọi thứ đều nằm trong tay bạn!

3d planner

3d planner

Bạn có thể tự mình thiết kế không gian hoàn hảo theo nhu cầu của mình

Tạo bố cục của riêng bạn hoặc tải lên ảnh toàn cảnh không gian của bạn. Thêm thẻ và phần đệm âm thanh, sử dụng các tính năng tương tác cho phép bạn tìm hiểu dự án chi tiết hơn

poster

tạo chuyến tham quan của riêng bạn

gid

tạo chuyến tham quan của riêng bạn

Thêm thẻ vào ảnh toàn cảnh của bạn ở chế độ 360: hình ảnh, âm thanh, nhận xét

Tùy chọn toàn cảnh

Tùy chọn toàn cảnh

Tải các tùy chọn toàn cảnh khác nhau và chuyển trực tiếp ở chế độ 360:

ngày / đêm

đóng / mở

mùa hè / mùa đông

about about

Convenient platform for any device

Convenient platform for any device

All services Roomgram are adapted for work on different devices that will allow you to use the platform, work on projects and make edits anywhere and anytime make edits anywhere and anytime

int