Tạo ước tính cho dự án của bạn

Sử dụng dịch vụ Roomgram tự động, bạn có thể tạo ước tính cho dự án của mình

Service for calculating estimates

Service for calculating estimates

Trên nền tảng Roomgram, bạn có thể nhận được ước tính miễn phí cho dự án của mình cùng với danh sách các tài liệu cần thiết. Sau khi nhận được ước tính, bạn có thể đi mua những hàng hóa cần thiết!

main

tùy chọn

calendar

tùy chọn

Khám phá các tùy chọn khác nhau để chọn chính xác cách hoàn thiện, bố cục hoặc thiết kế cho không gian của bạn

làm việc với ước tính

làm việc với ước tính

Sau khi tải xuống bản dự toán ở bất kỳ định dạng thuận tiện nào, bạn có thể đến cửa hàng để tự mua nguyên liệu hoặc giao cho thợ!

main nightstand sofa chair

quyền tự do lựa chọn

quyền tự do lựa chọn

Chúng tôi để lại quyền tự do lựa chọn cho bạn! Trong thời điểm cạnh tranh và giảm giá này, bạn luôn có thể tìm thấy các lựa chọn có lợi cho bản thân và khu vực của mình để thực hiện dự án của mình một cách hiệu quả và tài chính.

smeta1

Chuyến tham quan 360 độ

about

Chuyến tham quan 360 độ

Tạo chuyến tham quan 360 độ cho dự án của bạn, xuất bản và chia sẻ chúng trên mạng xã hội, tin nhắn tức thời và trang web. Hãy thể hiện những gì bạn có thể làm từ mọi nơi trên thế giới!

Convenient platform for any device

int

Convenient platform for any device

All services Roomgram adapted for work on different devices that will allow you to use the platform, work on projects and make edits anywhere and anytime