Tiện ích 3D và 360 cho trang web của bạn

Nền tảng Roomgram mạnh mẽ cung cấp dịch vụ tự động để tạo tiện ích và tích hợp chúng vào dự án của bạn

Learn more about Roomgram widgets

Widgets constructor

screen
screen-sm

Widgets constructor

Upload widgets to the constructor and customize them as you wish

Change the color of objects, background and environment, choose the right materials and adjust the size of the workspace to see how the widget will look on the site

Why do you need widgets?

conversion increase
Widgets increase the number of registrations, applications and orders on the site, which leads to an increase in profits
Increasing Benefits
A site with widgets attracts more users than competitors' sites with regular images
View Depth
Widgets increase the time spent by the user on the site and the number of pages viewed per visit
REDUCING RETURNS
Buyers receive maximum information about the dimensions and properties of the product even before the purchase

hai tùy chọn tiện ích

hai tùy chọn tiện ích

Product Widget 3D

Product Widget 3D

Product widget is a 3D model of a one object that you can customize and place on the main page of your site or in the product card

1
An object
5
Replacement options
2D
Background

Widgets 360

Widgets 360

360-degree product imagery built into a user-friendly, modern interface for better buying decisions

Trình tạo tiện ích

Trình tạo tiện ích

Chọn loại tiện ích

Đặt cài đặt mong muốn

Thanh toán và sử dụng để quảng bá doanh nghiệp của bạn

box-black screen-create

Chuyến tham quan 3D và 360 độ

notall

Chuyến tham quan 3D và 360 độ

Chức năng Chuyến tham quan 3D cho phép người dùng tạo các chuyến tham quan tương tác và phong phú bằng cách sử dụng mô hình 3D, ảnh toàn cảnh và tiện ích. Người dùng có thể tạo các chuyến tham quan bằng các công cụ được thiết kế đặc biệt (ảnh toàn cảnh, vật dụng, điểm đánh dấu, thẻ, âm thanh), mang lại hiệu ứng hiện diện đầy đủ

notall

bài thuyết trình

bài thuyết trình

Xuất bản dự án của bạn trên nền tảng của chúng tôi, chia sẻ trên mạng xã hội và trình nhắn tin. Đặt nó trên trang web dưới dạng: khối, nền, cửa sổ phương thức

tour

Convenient platform for any device

platform-ru

Convenient platform for any device

All services Roomgram is cross-device friendly, allowing you to work on your project and make edits anywhere, anytime